Home » Storytelling, waarom verhalen belangrijk zijn

Storytelling, waarom verhalen belangrijk zijn

storytelling

Er was eens… En ze leefden nog lang en gelukkig… Dit zijn ongetwijfeld de meest gebruikte zinnen in kinderverhalen. Hoe komt het dat we onze kinderen zo graag verhalen vertellen? Omdat ze het leuk vinden, natuurlijk! Maar, er is meer. Het is je zeker al opgevallen dat verhalen bijna altijd een onderliggende boodschap hebben. In Hollywood spelen ze hierop ook maar al te graag in. En daar is maar één reden voor: het werkt! En ook jij kunt met verhalen aan de slag! Ook om jouw bedrijfsboodschap over te brengen kan storytelling een bruikbaar instrument zijn.

Het belang van verhalen

Goed en slecht

Verhalen maken vaak het verschil tussen goed en slecht duidelijk. Bij kinderen werkt dat heel goed. Probeer maar eens te zeggen tegen een kind dat iets niet mag. Wedden dat het daar vierkant zijn broek aan veegt? Maar, als dezelfde boodschap in een meeslepend verhaal komt, dan is de kans groot dat het kind zelf besluit om het goede te doen. En wat is er nu motiverender om iets (niet) te doen dan wanneer het een beslissing van jezelf is?

Dit kunnen we perfect doortrekken naar volwassenen. We geven het misschien niet graag toe, maar eigenlijk zijn wij allemaal grote kinderen. Ook wij worden niet graag de les gespeld. Maar, een besluit (helemaal zelf) trekken uit een verhaal en daarop ons gedrag aanpassen? Dat doen we dan weer met plezier. Het idee en de beslissing komen toch van onszelf?

Vereenzelvigen

Weet je hoe het komt dat de lezer, kijker of luisteraar van een verhaal bereid is om mee te gaan in de boodschap die verteld wordt? Simpel! Hij kan zich vereenzelvigen met de persoon of de situatie in het verhaal. Dat maakt het makkelijk om de inhoud op zijn eigen leven te betrekken. En die hoofdpersoon of situatie hoeft zelfs niet aan te sluiten bij het leven van de lezer. Gelukkig maar! Want in dat geval zouden er wel heel veel seriemoordenaars en andere gevaarlijke gekken rondlopen. Tenminste, als we naar het succes van tal van misdaadromans, -films en -series kijken. Het is al voldoende als de lezer zich de situatie of de daarbij horende gevoelens kan voorstellen.

Meeslepend

We zijn nu eenmaal nieuwsgierige wezens. Als we A hebben gehoord, willen we ook B horen. Het meeslepende karakter van verhalen maakt dat we er echt in worden meegezogen. Hoe dieper we erin zitten, hoe meer we ons zullen vereenzelvigen met het verhaal en hoe groter de kans wordt dat de boodschap uit het verhaal de juiste snaar raakt. Je kan een fan zijn, of het ronduit bullshit vinden, maar een mooi hedendaags voorbeeld van het meeslepende karakter is een soapserie. Miljoenen mensen zijn verslingerd aan het reilen en zeilen van “hun” tv-familie en zitten elke avond vol spanning op het puntje van hun stoel.

Makkelijk te onthouden

Een verhaal werkt ook zeer goed omdat het makkelijk te onthouden is. Het is als het ware een ezelsbruggetje voor een boodschap. Er zijn zelfs studenten die hun leerstof in een verhaalvorm omzetten, zodat ze het makkelijker weer tevoorschijn kunnen halen op een examen.

Drie tips voor goede storytelling

Zoek problemen op

Een verhaal zonder problemen is geen verhaal. Het hoeft niet altijd moord en drama te zijn, maar er moet toch op de een of andere manier een zeker wrijving zijn, een probleem, een issue, … Iets dat opgelost moet worden. In het geval van storytelling voor bedrijven is dat vaak een probleem waarmee klanten worstelen en waarvoor jij de oplossing in huis hebt. Om de herkenbaarheid (vereenzelvigen) bij de lezer aan te wakkeren, is het dus belangrijk dat je dit probleem, deze klacht, het ongemak, … duidelijk beschrijft en dat je duidelijk laat merken dat je begrijpt waarmee de lezer in de knoop zit.

Als je dan je oplossing voorstelt, of nog beter: suggereert, dan is de kans groot dat de lezer enthousiast wordt over die oplossing.

Show don’t tell

Verhalen vertellen niet iets. Ze laten iets zien. Dat is veel meer waard! Zeg niet: mijn product is het beste tegen… Ja, dat zal wel. Dat zeggen ze allemaal. Vertrek, zoals hierboven beschreven, vanuit een probleem en laat zien waarin jouw product of dienst een oplossing is. Hoe dat in zijn werk gaat en welke resultaten andere klanten er al mee geboekt hebben.

Belangrijk is dat je subtiel blijft. Laat het zien, maar begin jezelf weer niet op te hemelen. Dat werkt alleen maar averechts.

Gebruik de taal van het publiek

En last but not least, iets dat in alle communicatie hét aandachtspunt moet zijn: gebruik de taal van je publiek. Je verhaal kan inhoudelijk nog zo herkenbaar zijn voor je doelgroep, als je taalgebruik niet aansluit bij dat van je doelgroep, dan kan je het vergeten.

Klaar om jouw verhalen te vertellen?

Ben je intussen overtuigd van het belang van verhalen en de meerwaarde die ze kunnen bieden voor jouw bedrijf?

Wij helpen je graag om je verhalen vorm te geven in de vorm van een bedrijfsblog.