Home » Welke organen, instellingen of bedrijven schrijf je met HOOFDLETTER?

Welke organen, instellingen of bedrijven schrijf je met HOOFDLETTER?

hoofdletter of kleine letter

Namen van organen, instellingen, verenigingen, diensten, bedrijven e.d. krijgen een hoofdletter. We beschouwen een aanduiding als een naam, als ze naar een orgaan verwijst waarvan er maar één bestaat. Daarom spellen we het Hof van Cassatie (er is er maar één) en het hof van assisen (er zijn er vijf).

 • Microsoft
 • Universitaire Instelling Antwerpen
 • de Europese Unie
 • de Kamer
 • de Koninklijke Marechaussee
 • de Liga voor Mensenrechten
 • de Nederlandse Taalunie
 • de Raad van State
 • de Senaat
 • de Vereniging Algemeen Nederlands
 • de Vlaamse Gemeenschap
 • het Centrum voor Gelijke Kansen
 • het Europees Parlement
 • het Hof van Cassatie
 • het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen
 • het Rijk
 • het Vlaams Parlement

In Nederland heet de senaat officieel de Eerste Kamer. In dit geval wordt senaat klein geschreven, omdat het niet om een eigennaam gaat.

De woorden ministeriedienst e.d. spellen we klein, de naam zelf groot (alleen de zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden).

 • het ministerie van Buitenlandse Zaken
 • de federale overheidsdienst Financiën
 • de dienst Opleiding en Vorming
 • de afdeling Public Relations

Bron: VRT